Beregina_slovienka.sk

Kto je vlastne Beregiňa?

Beregiňa (ži)je v každej žene! Beregiňa priťahuje do svojho života všetko potrebné v súlade so Všehomírom či pre seba, či pre svojich blízkych. Beregiňa je všeobecné pomenovanie pre ženu. Takáto Beregiňa má v sebe: – silu ochraňovať svoju rodinu – pokoj – lásku – pochopenie – trpezlivosť – starostlivosť – vernosť Read more…