• Zabráňte priamemu kontaktu šperkov s parfémom, voňavkou, alebo inými kozmetickými produktami.
  • Vyvarujte sa priamemu kontaktu šperku s vodou a inými tekutinami.
  • Vyvarujte sa priamemu kontaktu s tvrdými materiálmi, ktoré by mohli šperky poškriabať, alebo inak poškodiť.
  • Šperky môžu reagovať s oxidovaním pri styku s ľudským potom.
  • Pred športovaním, alebo spaním, je potrebné šperky odložiť.
  • Šperky čistíte iba suchou bavlnenou handričkou.
  • Po nosení odložte šperky do krabičky, obalu, alebo vrecúška, ktorý je súčasťou šperkov tak, aby sa nepoškodil oškretím vo Vašej šperkovnici.