perunov-stit-slovienka.sk

Perúnov štít – hromové koleso – 2. NOVINKA z 3

…. znak Perúna Tento obereg prináša šťastie vo vojenských a mierových záležitostiach, požehnáva nadobudnutie bohatstva a pomáha liečiť z chorôb. Chráni tiež pred zlými kúzlami, nepriateľmi a dlhmi. Prináša šťastie. Perunov štít V dávnych dobách bol štít Perúna prostriedkom ochrany pred nepriateľskými šípmi a oštepmi. Právo nosiť ho mali vojvodcovia Read more…

kvadrant_svaroga_obereg_symbol_slovienka.sk

Kvadrant Svaroga – symbol podstaty bytia – symbol Boha Svaroga – 1. NOVINKA z 3

Život našich Predkov Od nepamäti naši Predkovia vynikali múdrosťou. Svojimi skúsenosťami, ktoré nadobudli z generácie na generáciu nám veľa toho zanechali. Žili vedome, tak aby svojimi činmi konali dobro. Žili v tichosti, pokore, skromnosti. Boli vďační za každý deň. Vydržali. Sťažovali sa? Možno. Snáď len preto, aby sa im uľavilo… Ale opäť Read more…

mier_slavin_slovienka.sk

Na Slavíne za mier!

Na Slavín, miesto, ktoré je prejavom úcty, vďaky, som sa rozhodla ísť spolu s mojou rodinkou. Minulý týždeň, dňa 24.2. sa spojili ľudia a zorganizovali stretnutie za mier na Slavíne pod názvom Rozsvietime Slavín. Rozsvietiť spoločne sme ho chceli preto, lebo jeho zhasnutie je vnímané, ako dehonestácia pamiatky padlých vojakov 2. svetovej Read more…

Slovienka.sk Ochranný slovanský symbol obereg Valkiria

Valkýria – česť, zmysel pre spravodlivosť, múdrosť a vznešenosť

… kráčaj životom statočne s týmto oberegom (symbolom) Tento obereg je schopný chrániť svojho pána pred akýmkoľvek magickým poškodením, zlým okom, odvráti kliatby, zlé slovo neprajníka. Nielenže chráni pred zlým vplyvom temnej mágie, ale dáva svojmu majiteľovi aj múdrosť. Symbol Valkýria je symbol statočného ducha, statočného bojovníka. Čo nesie obereg Read more…