perunov-stit-slovienka.sk

Perúnov štít – hromové koleso – 2. NOVINKA z 3

…. znak Perúna Tento obereg prináša šťastie vo vojenských a mierových záležitostiach, požehnáva nadobudnutie bohatstva a pomáha liečiť z chorôb. Chráni tiež pred zlými kúzlami, nepriateľmi a dlhmi. Prináša šťastie. Perunov štít V dávnych dobách bol štít Perúna prostriedkom ochrany pred nepriateľskými šípmi a oštepmi. Právo nosiť ho mali vojvodcovia Read more…

kvadrant_svaroga_obereg_symbol_slovienka.sk

Kvadrant Svaroga – symbol podstaty bytia – symbol Boha Svaroga – 1. NOVINKA z 3

Život našich Predkov Od nepamäti naši Predkovia vynikali múdrosťou. Svojimi skúsenosťami, ktoré nadobudli z generácie na generáciu nám veľa toho zanechali. Žili vedome, tak aby svojimi činmi konali dobro. Žili v tichosti, pokore, skromnosti. Boli vďační za každý deň. Vydržali. Sťažovali sa? Možno. Snáď len preto, aby sa im uľavilo… Ale opäť Read more…

mier_slavin_slovienka.sk

Na Slavíne za mier!

Na Slavín, miesto, ktoré je prejavom úcty, vďaky, som sa rozhodla ísť spolu s mojou rodinkou. Minulý týždeň, dňa 24.2. sa spojili ľudia a zorganizovali stretnutie za mier na Slavíne pod názvom Rozsvietime Slavín. Rozsvietiť spoločne sme ho chceli preto, lebo jeho zhasnutie je vnímané, ako dehonestácia pamiatky padlých vojakov 2. svetovej Read more…