perunov-stit-slovienka.sk

Perúnov štít – hromové koleso – 2. NOVINKA z 3

…. znak Perúna Tento obereg prináša šťastie vo vojenských a mierových záležitostiach, požehnáva nadobudnutie bohatstva a pomáha liečiť z chorôb. Chráni tiež pred zlými kúzlami, nepriateľmi a dlhmi. Prináša šťastie. Perunov štít V dávnych dobách bol štít Perúna prostriedkom ochrany pred nepriateľskými šípmi a oštepmi. Právo nosiť ho mali vojvodcovia Read more…