mier_slavin_slovienka.sk

Na Slavíne za mier!

Na Slavín, miesto, ktoré je prejavom úcty, vďaky, som sa rozhodla ísť spolu s mojou rodinkou. Minulý týždeň, dňa 24.2. sa spojili ľudia a zorganizovali stretnutie za mier na Slavíne pod názvom Rozsvietime Slavín. Rozsvietiť spoločne sme ho chceli preto, lebo jeho zhasnutie je vnímané, ako dehonestácia pamiatky padlých vojakov 2. svetovej Read more…