boh_koľad_slovienka.sk_

Sviatok slovanského Boha KOĽADU

a slávnosť Zimného Slnovratu, 22. – 25. december Všetci vieme, že „koledovať“ znamená spievať slávnostné piesne, za čo sa dostáva pohostenie a darčeky. Podľa kazáckych obyčají sa v septembri (na jeseň) slávi Novoletie, ktoré sa nazýva aj „Veľký Oseň“ a v decembri je oslava Narodenia Koľadu – narodenie mladého Boha Read more…